Poslední úprava

31.07.2016

 

Stav majetku SBD Hodoňan,Brandlova 107.

Kdo se neumí poučit z minulosti, bude ji muset prožít znovu, aneb: "Komediální vývoj z dávné minulosti až do roku cca 2012".

(Milionové ztráty a nepořádky).

 Opětovná předvánoční nadílka Vaculovičů.

Takto dopadla žádost členů samosprávy 45, aby výbor požádal p.Vaculovičovou, aby po sobě uklidili poškozenou skříňku.Místo upřesnění či písemné formulace požadavky p.Vaculovič vypisuje nesmysly a ničí skříňku, v které je oznam výboru, aby poškození a skříňku uvedla (jako majitelka) do původního stavu. Následně skříňka vypadala takto. Byla však instalována proto, aby členové byli informováni o aktuálních věcech dění v naší samosprávě (což se vůbec netýká p.Vaculoviče, který nemůže zasahovat a zbytečně se plete do rozhodování a věcí, které se ho netýkají). Nelze si plést vlastnictví společné se soukromým. Skříňka neslouží pro soukromé účely a nesloží pro léčení si komplexů a odreagování se člověka, kterého názor na venek  nerozhoduje a to ani 1/72 neboť není členem. To nechť si řeší za dveřmi s majitelkou, se svou ženou. Zřejmě se jim zdá, že jim stále někdo ubližuje. Má-li kdokoliv problémy s okolím, jsou na to určeny jiné instituce. Svými činy každý sám rozhoduje o tom, jaké má postavení ve společnosti.

  Pokud celá samospráva má zdárně existovat a výbor pokračovat v práci, je potřebné uvést konkrétní fakta a až po té je možno je řešit. Na jaře 2011 skříňka byla pozdě v noci ("sama záhadně") rozbita a vystavené kritické vysvětlení od ředitelky SBD k p.Vaculovičové zmizelo. Nevěříme tomu, že by někdo koho se kritika od SBD netýká potřeboval toto oznámení tak nutně, že by nejdříve uvnitř poškodil oznámení a za pár dní rozbije v noční hodinách, z ješitnosti, i sklo skříňky, aby si kritiku odnesl. (Ale paní B.V.  přiznala, že ho má). Před cca rokem pak pan Vaculovič opět poškodil to, co není jeho (viz výše = Lepidlem přilepil a svým písmem dětinsky vepsal: "Poznáš rozdíl" = Výbor žádanou informaci o hospodaření SBD nesdělil na schůzi, ale písemně vystavil ve skříňce neboť je vhodnější informaci týkající se čísel veřejně vystavit. Pro Vaculovičovi je nepochopitelný fakt, že z větší půjčky jsou větší úroky, které  nám rozvojová banka vrací do fondu. Kdo má nižší půjčku, tomu banka pochopitelně dává méně a tak musí doplatit rozdíl.Tento rok si na to opětovně Vaculovičvá ztěžuje, ač v minulém roce odcházela s SBD s tím, že tomu rozumí. Z toho je zřetelné, že nejde jí o věc, ale o zlou vůli.

Co se týká neustálého poškozování skříňky;   již cca před rokem byla žádána p.Vaculovičová (viz obrázek), aby odstranila, co její manžel znehodnotil (svým písmem zapsal a přilepil do skříňky, viz i jeho podpis). On, jako nevlastník,  nemůže rozhodovat o tom co si vlastníci rozhodnout platil !!! Nemůže sepisovat žádanky. Taková žádanka nemá žádnou hodnotu a zaplatí jen ten, kdo tomu nerozumí. To by byl návrat k totalitním manýrám. Snad si tu vlajku nevzal v naději, že se vrátí doby, kdy nás nutil vyvěšovat tyto sovětské vlajky do oken. Do skříňky byla hozena bezejmenná žádanka, nějakému soudruhovi domovníkovi. Tímto byl za komunismu p. Vaculovič a domovníci také již cca 40 let neexistují. To byla za totality funkce STB, těch co sledovali své okolí a tajně, beze jména  udávali své spoluobčany. Někteří tak činí do dnes ( viz žádanka). Vývěsná skříňka je společným majetkem členů samosprávy a byla instalována pro potřeby všech členů, aby mohli dostávat informace o samosprávě. Ne pro reklamy, ne pro soukromé správy či vypisování osobních invektiv "nepochopených občanů".

Co se týká žádanky;  výbor žádnou řádnou relevantní požadavku nedostal a vysvětlení bylo dostatek. Nebylo uvedeno, kdo žádá, vpravo nahoře nebyla vyplněna ani jedna kolonka. O tom, kdo bude platit a o schválení nerozhoduje člen (natož nečlen a zrovna ten, který v minulosti s našimi prostředky nehospodařil s péčí řádného hospodáře). Přesto byla oprava 22.9.provedena. Ku podivu se za dva dny problém opakoval a zrovna v tom "povedeném" I.patře. Zrovna tam, kde bývá nepořádek, špína, problémy, manipulování se společným majetkem, nepovolené úpravy (ve společenské místnost  a j...) se týkají vždy v I.patře a Vaculovičů. Viz foto. Přitom zrovna ti, co podávají  neustálé stížnosti na místa k řešení nepříslušná (a vždy neoprávněně) neví kdy mají úklid a kdy uklízeli. Doplňujeme, že v prvním "mezipatře" je ještě jedno světlo dokonce nadstandardně (navíc-cca 3 m).

Co se týká 25.000,- Kč;..    .Někteří lidé nedovedou svou závist ukrývat a "odbýt si to" v soukromí. A tak p.Vaculovič opět sepsal další leták  s primitivní lží (jako již cca po desáté). Údajně Kostelka "bere" 25.000. Neumí spočítat co bylo schváleno. (=Platba na člena, krát počet členů, odpočítat daň a vydělit třemi!! Tedy řádově 10x méně A TO ZA ROK) Peníze od SBD jsou pro celý výbor. V minulosti rozděloval peníze tak, jak jemu vyhovovalo (ač k rozdělování neměl žádné právo).  Nyní byly peníze (po odečtení režií) rozděleny všem ve výboru rovným dílem. Závistivého nenapadne,že by někdo mohl být jiný než je on sám.  No ..prázdné sudy nejvíce duní. Také jak jinak než "samo" se začernilo sklo jméno Vaculovičová. Celá tato jejich již dlouholetá činnost je jejich vizitkou a hanbou. VIZ letitá pravda z citátu K.Čapka níže: "Člověk se nemění, jen se vám vybarví" 

Co se týká povinností výboru;  ty jsou jednak ve stanovách a dle nich se snaží výbor pracovat. Nestačí mít chuť na oněch nepravdivých 25 000, musí to dělat ti, kteří tomu rozumí!   Doposud se nevyskytly žádné, ať ústní či písemné, výhrady. Drobnosti se vyřizují na místě. Každý měl možnost své připomínky odeslat na adresu výboru v domě nebo na e-mail. Adresa webu byla oznámena na schůzi před cca  5-ti lety (cca 1998). Kdo chtěl, si ji poznamenal a také se mohl informovat. Takže výkřiky na schůzi od Vaculoviče, že nemají možnost se vyjádřit jsou opět jen nepravdivé invektivy, kterým členové již nevěří a na schůzích ho neustále musí "umravňovat". Za což je p.Vaculovic následně pak šikanuje. Nejen, že se chová k těmto lidem nepatřičně, ale dokonce zacpává zámky .....a jsou i jiné stížnosti na něj, a i ústních oznámení má výbor mnoho...... Takže kdokoliv to trpí, toleruje a neoznámí, je spoluviník. Tím dále podporuje takovéto jejich chování a není divu, že pak vestibul vypadal jak uvedeno na foto z minulé doby s pí*** na stěnách. Tímto směrem  Vaculovičovi i nadále pokračují (o čemž svačí i nynější fotografie jejich činnosti). Členové na schůzi nechtějí být zdržováni vysvětlováním učiva ze základní školy, opakováním neadekvátních požadavků, dokazováním co je ve stanovách .....to když po několikáté Vaculovičovi, žádají vysvětlit totéž a ještě k tomu to co je ve stanovách a nebo to co sami podepsali (viz co je společné a co v šachtě patří vlastníčce bytu). Doučování - vysvětlování stanov (i slušného chování) mohou Vaculovičovi  získat u právníků a nebo jak to činí všichni ostatní, dotazem u výboru nebo SBD. Běžné dotazy se řeší na místě. Že Vaculovičovi nemohou své jednání sladit se stanovami ani s kodexem slušného  chováním a vyčleňují se s kolektivu nadřazeným chováním, není vina výboru.

Co se týká stanov;    pokud by se mluvilo jen o stížnostech(samozřejmě jen písemných), tak výbor řeší problematiku v okruhu jejího působení (107-111) Mimo neustálých stížností (ne ústních) na Vaculovičovi nedostal výbor k řešení jinou stížnost. Nedostal žádnou stížnost ani od p.Vaculovičové. Údajně nějaké stížnosti  podala k SBD, kontrolní komisy, VB,  a kdo ví kde ...nebyly adresovány výboru, proto se na výbor nedostaly. Žádné tedy neeviduje, ač právě jedině výbor je k tomu kompetentní. Z toho vyplývá, jestli výboru nic neeviduje, je vše v pořádku  a není co řešit.

 

Fotografie poničené a znepřístupněné skříňky zalepením zámku zde. 

 

 

 

 

Velikonoce 2010.

Další ukázka bezohlednosti od Vaculovičů ke spolubydlícím po čas svátků velikonočních 2010.

 

Aby toho nebylo málo, tak slušné upozornění, aby alespoň na svátky se chovali ohleduplně, opět znehodnotili (viz příloha).

Vizitka chování pana Vaculoviče. Polepeno sklo (totéž písmo). Nž něco veřejně tvrdí, je třeba se informovat. Není pravdou, že vodoměry se mají platit ze společného. Jsou majetkem toho, kdo si koupil byt, tedy peníze nechť žádá po své manželce. 

"Bývalý jako funkcionář" neví, že ani člen nerozhoduje z kterého fondu se bude platit. Každý (mimo Vaculovičů) ví, že společné se platí ze společného a vlastní majetek si platí každý sám. Již nerozdělujeme, jako bylo v minulosti zvykem, podle "kamaradnschaftu".

 

 

Opět Vaculovičem (viz písmo a i schůzka) polepuje skla, obelhává sám sebe a rozeštvává členy.

Nabádá, aby neplatili za to co si převedli do vlastnictví a co přitom oni sami podepsali na SBD :)

 ( = Odkup vodoměrů do vlastnictví.)

 

 

Takto pan D.V. "zmaloval" vchod 107 v minulosti. Jejich úsilí i nyní jde tímto "KULTURNÍM" směrem!

Snaha o očištění, že pan Kostelka na vlastní náklady dá stěnu do pořádku, byla oceněna písemným udáním, které pomáhal sestavovat.  .....prý poškozuje..., Vzdal se proto čištění i montáže skříněk za vlastní peníze (a TAK TI CO PROVOKOVALI ..NO zaplatili to  pak všichni).

Na tento vrcholný kulturní výtvor Vaculovičů (a na tu pí**) , jsme se TAK museli dívat 10 let. 

Nyní se již rok díváme na zmalovanou a poškozenou skříňku od téhož autora (viz nahoře) členové samosprávy MARNĚ čekali jak se k věci postaví nejen poškozovatelé, ale i SBD. Výbor učinil rozhodnutí a za tyto a mnohé jiné konkrétní přestupky (viz dopis ředitelce SBD i Vaculovičové), odsouhlasil její vyloučení. Vsaďme se, že o tom ví jen málo kdo! Ale všichni to platili! Tak jako oněch 8 mil, tak jako zbytečné ztráty za opakované opravy střechy na nesprávných místech, tak jako oněch (neznámých zachráněných 500 000 Kč) tak jako vzpomínaných cca 320 000 ve veřejném dopise panu Vculovičovi......... aj

 

 

 

 

Po kritice byla sovětská vlajka a schránka bytu č.3 (opět byt Vaculovičové z I.patra), uklizena.

Podrobnější dokumentace uvnitř webu.

Dílna a samospráva nebyla řádně předána. Po kritice cca za 3 roky, p.Vaculovičová odnesla nejen svou schránku se jménem, ale sebrala i věci, které byly společné...a svěrák, aby si bez dokladu vzal p.Chyba!  Inventarizace nebyla provedena, ani doklady o tom, co a za kolik kdy nakoupili ... Svůj "pořádek" a i osobní věci tam ponechali a i na mezipatře léta neuklízeli, ale polemiku o tom vedli několikráte.

Na věky věků zanechali po sobě vizitku o své povaze. Dali veřejně najevo co si myslí o svých spolubydlících a vztahu ke kultuře bydlení. Přesně tak jak se o nás vyjádřili již v minulosti: "Však to ta luza zaplatí". Je však psáno : " Kdo byl první, bude poslední, kdo byl poslední ........."

 

Do popředí tohoto webu (obrázky nahoře) byly přeneseny fotografie (podzim 2011). Mezilidské vztahy,  tímto nepořádkem byly neustále již léta  narušované a dlouholeté komedie kolem řešení žárovek a poškození čidla a žárovky před jejich bytem. Vedle  (3 m) je nainstalované další funkční svítidlo. 25 let se na jejich připomínky bavíme o malichernostech. Jedna členka má již jméno "No přece zase ta žárovková". Žádná jiná odborná diskuse s ní NIKDY neproběhla.

Níže následuje web tak, jak byl původně před léty vytvořen a uložen s odkazy na problematiku družstevnictví a případně i k možnostem budoucího SVJ.

 

 

 

 

 

        2008 - Nový výbor, nově opravený dům.

        Revitalizace se zaplatila ušetřenou energií

Samospráva 45,

 SBD Hodoňan, Brandlova 107,109,111.

 

Stav po revitalizaci (i zateplení), listopad 2008, za  předsedkyně p.Kostelkové.

 


Kontakty na SBD Hodoňan    Stanovy SBD Hodoňan    Domovní řád -i vlastníci

    Představenstvo SBD Hodoňan    Předpisy a Jednací řád SBD    Zápisy ze schůzí samosprávy    Finance a ekonomika

   

                     Motto:      Co věrohodné, ale je nepodložené, jako by vůbec nebylo.

 

Tento Web vznikl na základě žádosti členů o informovanost, dle zák. 106/99 Sb. (o svobodném přístupu k informacím).  Není honorován, a proto se na něm pracuje jen ve volném čase. Veškerý obsah a změny jsou rozhodnutí výboru (potažmo všech členů samosprávy - viz stanovy).

    V paragrafu 3, odst. 3 se praví: "Zveřejněnou informaci pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydána tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěna ve veřejné knihovně".

 

Dům je majetkem SBD a to se dle zákona o něj povinno starat s péčí řádného hospodáře! Nečinilo a ani tak nečiní. Členové i vlastníci v něm mají svůj procentuální podíl a podílejí se nejen finančně, ale také  zodpovědností za společné části domu (zejména pořádek ...také hradí havárie, škody, revize......). Za svou část odkoupeného majetku, který si převzali do vlastnictví, však zodpovídají sami a mají se o něj starat samostatně. Přestože si členové veškeré služby v termínu a řádně platí, špatnou prací SBD a bezohledností členky (majitelky bytu), která za sebe nechávala (a doposud nechává)  protiprávně rozhodovat nečlena, nebyl a dosud není zajištěn pořádek ve společných prostorách. Právně zodpovědná Vaculovičová lživě tvrdí, že byly předány. Doklad o tom, že jako předsedkyně ona něco předala, nikdo nikdy neviděl. (Na papírek společného nájemce (manžela) nelze hledět jinak, než na pokus o podvod. Viz také obch. zák). Na žádost výboru o úklid a daní "věci" do pořádku reagovali jako děti z první pomocné. (Jejich nábytek na svátky byl uložen ne kam třeba, ale do vestibulu. Po písemném upozornění místo omluvy všem těm, kterým to vadilo a upozorňovaly aby výbor sjednal nápravu, označili červeně domnělé pravopisné chyby. Právě pro takovéto případy, byl tam umístěn domovní řád. Stejné osoby se již léta projevují (mimo mnohých jiných abnormálních činů) neustálým poškozováním svého vlastního majetku.  (Viz fotodokumentace o takovéto dlouholeté jejich činnosti .........řádné užívání společných prostor (čl.13e)....).

Přičiněním téže osoby, jsou poškozeni někteří členové. Doposud nejsou dořešeny společné prostory, protože na členských schůzích stálými laickými polemikami brání dohodám, které jsou vhodné pro odsouhlasení dalšího postupu! V minulosti byly společné prostory, právě jimi, "rozděleny" dle kamarádských kritérii. Neodpovídají skutečnosti na Listech Vlastnictví (nejsou vyčleněny ze společných prostor=jsou společné) a někteří členové nemají ještě dnes vymezen žádný svůj prostor - kóji (nejedná se o sklep, který patří k bytu a je v katastru na LV již uveden)! Podobně je tomu se sušárnou, mandlovnou, namáčecí místností,prádelnou  dílnou...a j..... Je zapotřebí společná dohoda VLASTNÍKŮ A ČLENŮ o novém a spravedlivém rozdělení společných prostor. Všichni ví, jak  a kdo narušuje členské schůze primitivními dotazy na věci, které jsou uvedeny ve stanovách. Je to opět tatáž povedená rodinka poškozovatelů. Viz fotodokumentace s písmem p. Vaculoviče ..... Nepřekonaná  ješitností vede některé tak daleko, že i ve své sebepoškozovatelské činnosti nepřestávají, protože alespoň tak mohou částečně poškodit společné dílo.

Také proto, zatím nemůžeme zdárně pokračovat v zkulturňování bydlení a dokončení započatého díla.

 

Toto nám Vaculovičovi nadělili          

v r.2009 = Příjemné svátky vánoční.    a     toto  v r.2010 =  Příjemné svátky velikonoční.

                         

               Připomeňme si minulost                          a                   podívejme se na současnost

              Původní vzhled domu                                              Současný vzhlad domu                     

              I.patro 107 v minulosti  Jaký je pán, takový je krám                           Práce na revitalizaci    snad bude doplněno

              Vchod 107 v minulosti                                                                    Jiná družstva a SVJ

              Jaký byl pán, takový byl krám

              Dílna,5 let nepřevzatý nepořádek   výbor nepřevzal, je třeba uklidit

 

     Po vstupu do vestibulu se návštěvy zhrozily nad kulturností obyvatel tohoto domu. Ti však byli zvyklí, neprotestovali proti "vymalování" stěn pohlavními orgány, dokonce bez dotazů zaplatili. Děti návštěv se však ptaly, co že to jsou za malby?  Pod vedením SBD a Vaculovičů byl majetek družstva a náš,  mnohá léta udržován tak jak zde zdokumentováno! 

       ( Když slepý vede slepého, padnou do jámy oba. (Evangelium podle Marka a jistě není třeba dodávat, kdo je kdo.

Někdo umí toto

 

 a ještě tohle 

....moc nepořádku !

30 let jim to nevadilo, nesnažili se, tolerovali, zapříčinili, platili

a dnes kritizují vše, co pro ně druzí udělali a dělají. 

Nevidí trám v oku svém, ale smítko v oku druhých.

 

Toto je jen část ukázek z nedávné minulosti.

(viz výše tlačítka "Původní vzhled domu" nebo také "Jaký byl pán, takový byl i krám")

 

 

 

  ČLOVĚK SE NEMĚNÍ, JEN SE VÁM VYBARVÍ .

 

  Kdo je kdo.

       Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní, jenom teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky, kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe.  Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky, kdo měnil víru, neměl žádnou.  Člověka nepředěláš jenom se ti vybarví. Národ nepředěláš, ledaže bys měl na to staletí, jenom davy můžeš vést dnes tak a zítra tak. Kdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky, kde by se v něm tak najednou vzala !  Kdo sloužil, bude sloužit dál, kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobré.  Ani vůle se nemění.  Nedívej se do tváře, která se změnila, nikdo se nestane krásnější tím, že změnil tvář.  Tvrdá zkouška je i tvrdé poznání. Budoucí foliant našich dějin bude mít jeden podtitul :   Kdo byl kdo.  I dobrá paměť patří k těm stálým věcem jichž je a bude třeba.

                                           Karel Čapek             Lidové noviny - 4.12.1938.

     .......Odvykněte si lhaní!

    Lež hrozně nemám rád ! Kdo lže ten krade a pak visí.

        Kdo lže ten vždycky ublíží si.

            Lež je šminka, která hyzdí tvář, lež je účes, který nesvědčí. 

                Nechť podívá se do zrcadla lhář, nechť sám se o tom přesvědčí!

                    Lež je maskovaná ohyzda, lhář se nejvíc obelhává sám.

                        I když sám se přitom hezký zdá, je to jen chvilkový klam!!

                                                                                Des Grieux  z Manon Lescaut (V.Nezval)

 

 

 

         OPRAVIT DOMEK NENÍ AŽ TAK JEDNODUCHÁ ZÁLEŽITOST.

OPRAVIT PANELÁK, vyřídit PŮJČKU NA 13,5 mil., tak aby nám vraceli do fondu 300 000 ročně  A ŘÁDNĚ ZAJISTIT SPLÁTKY JE TROCHU SLOŽITĚJŠÍ!

Tento výbor (2005-2010) nedostával ani tolik, aby mu to pokrylo vynaložené své režijní náklady a práce, které s radostí činil pro všechny si doplácel ze svého. Členové se stavěli k této aktivitě lhostejně a nepodpořili tyto snahy o ušetření a zvelebení našeho bydlení (třeba jen schválením). Výbor v r. 2008 DOKONČIL revitalizaci a vzdal ve prospěch těch co tento panelák v minulosti dovedli do katastrofálního stavu. Jak dlouho bude trvat kdy titíž neschopní přivedou dům opět do podobného stavu a i na stěnách se objeví pí**  ? Bude to za pět let ! (2014)  

  Informační schůzka Vaculovičové.     Schůzka ze dne 12.4.2010  je  nabádání k nedodržování stanov (zde)  podepsaná Vaculovičovou, a vybízení k nezaplacení,  kde ani jeden z bodů neodpovídá skutečnosti a stanovám. Schůzka uvedla členy v omyl. Ti co uvěřili a nezaplatili dostali pokutu a snad si budou pamatovat co sami podepsali a dávat pozor komu a co uvěří. Stačilo však přečíst si stanovy a předešli by problémům (viz následné vyjádření ředitelky SBD).

Nabádání členů k neplnění stanov    Nelogické rozeštvávání členů samosprávy výzvou, aby členové neplatili to co jednak odsouhlasili a jednak majitelé i sama Vaculovičová na SBD podepsala a převzala do svého vlastnictví (i vodoměry). Na hlavu postavená rodinná komunikace, kdy jeden neví co činí druhý. Opět nepochopení, že o svůj majetek se musí každý starat sám a nemůže chtít, aby jeho vodoměr mu zaplatil někdo druhý. Ze "společného", tak jak to oni praktikovali mnoho let!  Co závažnější, že také zplnomocňuje manžela a ani oni sami neví k čemu. (Jeden neví co podepíše druhý). Přitom ti, co na informační schůzku ze zvědavosti přišli (7), byli zapsáni ne jako přítomní, ale jako souhlasící.....a ti co se nechali zmanipulovat zaplatili nejen výměnu (540,- Kč), ale i penále za pozdní platbu :) .

    Upozornění Vaculovičové od SBD    Vyjádření ředitelky SBD ze dne 27.4. 2010 k nesmyslnému jednání Vaculovičové. Vodoměry do vlastnictví převzala,  na SBD jako svůj majetek podepsala a údržbu jejího vlastního majetku nelze platili ze společného, jak bylo zvykem v minulosti. Vyjádření bylo 14 dní vystaveno, skříňka ihned rozbitá a kopie si vzala. Nečlen ( její manžel) podal stížnost na policii, že je to kopie, přitom originál jeho manželka obdržela poštou  ! Je vidět, že je to povedená rodinka, kde převládá zloba a kde levá ruka neví, co činí pravá (neví co je kopie).

    Upozornění Vaculovičové od předsedkyně v.    Upozornění  předsedkyně, které končí mandát, na mnohá porušení stanov a domovního řádu paní Vaculovičovou.  Dopis ze dne 30.4.2010 jí byl odeslán 24.5. doporučeně  Vaculovičové. Ta se na SBD vymlouvala, že není v obálce, kterou by si ona představovala, přestože dopis byl jasně označen razítkem SBD Hodoňan.  Další povedený kousek svědčící o tom, kdo je kdo. Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.Výbor požádal SBD, aby dopis doručilo. Zda byl dopis doručen výbor již nesleduje. Jednak se nachází zde a je věcí každého majitele se o své záležitosti a svůj majetek starat. Výbor nenutí nikoho, aby v družstvu setrval.

    Oznam Vac. o skříňce a  spol. místnosti      Upozornění p.Vaculovičové, aby dala do původního stavu skříňku, společenskou místnost a dílnu ( Viz foto =klikem na podtržené). Doposud se tak nestalo a členové i nadále musí trpět nerozdělené prostory.

    Upozornění Hrabalové k plné moci    V textu je  poučení o způsobu odvolání. Výbor neobdržel odmítavé  stanoviska a tím p.Hrabalová souhlasí s uvedeným vyjádřením o plné moci a věc pokládáme za vyřízenou.Týká se p.Vačulovičové, která přestože dostala na vědomí, nadále porušuje stanovy! Po výtce tvrdila, prý se od manžela distancuje. No tak to je ale pěkný nesmysl. Ona je vlastník. Tak buď ať si ho nechá v teplíčku domova a nevodí si ho na schůze nebo ať mu napíše majetek, převede členství a nechť jedná ve všem za ni. Aby nečlen jednal o majetku vlastníků (kterých je v samosprávě nadpoloviční většinma) je neslýchané.  

    III.upozornění na porušení stanov Vaculovičové propojení se ztratilo, snad bude opraveno ?

    Stížnosti na Vaculovičovi   Mimo na rodinu Vaculovičových se za posledních 7 let  nenašli žádné jiné písemné stížnosti, které by musel tento či minulý výbor řešit. Neuvádíme starší písemnou stížnost členky minulého výboru p.Čavojové a 5 upozornění na porušení stanov Vaculovičové. Uvádíme zde jen poslední z dubna 2011. Je  také od člena minulého (rozšířeného) výboru.

     III. schůze výboru  Zápis z 11.5.2011 nově zvoleného výboru. Příprava na první čss , projednáno, odsouhlaseno schválit požadavku p.Andrše  a tedy požádat o vyloučení paní Vaculovičové z SBD.  Výbor se nechce nadále zabývat žabomyšími půdkami s kverulantkou a narušovatelkou stanov a soužití v domě. Kde veškeré zlo pochází z nepochopení podřídit se pravidlům, které si všichni členové SBD odhlasovali ( Stanov, Domovního řádu, Volebního ř.....) a jsou pro všechny členy (i pro ty, kteří s nimi nesouhlasí) závazná. Je možné si vše v kolektivu všech členů předjednat  po té odhlasovat na schůzi. Ovšem pokud již veřejné mínění ji dá najevo, že je to hloupost je zbytečné narušovat jednání výkřiky a předpokládat, že to na schůzi projde.  Doposud však vznášela na schůzích jen invektivy a laické názory, které neměly ve stanovách  ... atd... oporu.

    IV. schůze výboru     Projednání textu dopisu upozorňující na nedodržování stanov, odsouhlasení.

     Oznámení o návrhu na vyloučení z SBD     Zbude-li čas, bude doplněno ?, 

     D     Kopíruje se   

    Co se změnilo za posledních 6 let, je vidět na fotografiích, když se nahlédne  a porovná ....."Připomeňme si minulost a podívejme se na současnost".  Za zmínku také stojí, že ročně nám s půjčky na revitalizaci a zateplení vracejí do fondu cca 304 400,- Kč. Půjčka je na 4,4% z toho je nám vraceno 4%. Výsledná půjčka je jen 0,4% !!!  Ne 1% jako v minulosti a ne na 30 let, ale jen na 15 let. To zn., že celkové navýšení ...úroky jsou jen 1/4. Kdo tomu jen trochu rozumí, tak to ocení. Další výhodou je ušetřené teplo, cca 50%, to zn., že nebyly-li by zdražena energie platili bychom jen polovinu z toho co v minulosti. To je možno si zkontrolovat v ročním vyúčtování, kde je teplo v GJ, každý rok spotřebované. Kdokoliv si může údaje každý rok porovnat. Problém není v měření, ale v tom, že každá zima je jiná a topná sezóna trvá různě dlouho. Dalším "detailem" je způsob rozúčtování (60% na 40%).

                                                            


 


               Odkazy, pomoc v orientování se v problematice SVJ:

              Rozůčtování topných nákladů jsou nevěrohodná.    Určeno pro statutární orgány SBD Hodoňan.

              Portál SVJ                             -       Informační portál pro Společenství Vlastníků Jednotek

              Justice                                    -        Obchodní rejstřík a sbírka listin (nahlížení  a vstup)

               Nahlížení do KN               -        Nahlížení do katastru nemovitostí dle parcely

               Nahlížení do KN               -        Nahlížení do katastru nemovitostí dle budovy (č. jednotky)

                Portál.gov                            -        Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů

                72/1994 Sb.                          -        Zákon o vlastnictví bytů (nový návrh je již v parlamentu)

                371/2004 Sb.                        -        Vzorové stanovy společenství vlastníků

                151/2006 Sb.                        -        Změna vzorových stanov společenství

                Vzory stránek SVJ :  Zavedení umožňuje lepší informovanost,  komunikaci mezi vlastníky, hlasování na % a mnohé jiné výhody.

                Společenství jiná                -       Portál na pomoc SVJ ( jedna z možností je také na Facebooku)

                 www.spoluvlastníci.cz     -       Společenství vlastníků jednotek On line 

                 Jak fungují SVJ                   -           a   Pro pozitivní podněty a komunikaci můžete využít  e-mail:      www.samosprava45@seznam.cz


 

 

         

 Jsi  Čech, Čech, Čech, tak si toho važ.  Jsi Čech, Čech, Čech, tak se také snaž. Přelez přeskoč, ale nepodlez !

  

            "Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od všech svých hříchů a vkládám svou důvěru v Tebe, že mne spasíš. Děkuji Ti za úžasnou milost a odpuštění. Je-li tvým přáním, abych zdárně dokončil toto započaté dílo, staň se tak. Amen."  

I stalo se tak :)