Zápisy z členských schůzí samosprávy (čss),

        originály s podpisy jsou k nahlédnutí na SBD Hodoňan i na samosprávě 45.

                18.1.2011. zjištěna porucha některých odkazů. Na webu práce pozastaveny.  Na požádání  členů může být pokračováno!

                18.6.2011 provedono doplnění o několik zápisů a o čss, o stížnosti a ekonomiku.

Úvodem chci uvést, před cca 7mi lety jsem na nešvary upozornil na schůzi, kterou vedl neprávem nečlen, pan Vaculovič. Setkal jsem se s nepochopením.  Dalších 6 let jsem ne čss nechodil, nesouhlasil jsem s tolerantním přístupem k darebákům. První mé angažmá bylo až před volbou nového výboru.Tím chci ukázat, že jakákoliv možná kritika na zaujatost proti někomu je jen spekulací. Na to co dělali zde kritizovaní jsem neměl žádný vliv.Nyní jsem se rozhodl vše řádně popsat a dokladovat důkazy. Snad se to podaří.

 Pokud se týká jakýchkoliv přečinů nečlenů či podnájemníků, za ně je trestněprávně zodpovědný majitel, člen.

Upozornění na napořádek  v I.patře 107

1 zápis_20.6.2005     Již v 2005 si členové odsouhlasili povinnosti úklidu v bodě 11, jen pí.Vaculovičová neustále neplodně polemizuje o formulacích úklidu, však způsob a výsledek jejího mnohaletého "angažmá" v samosprávě 45 je na fotografiích zdokumentován.O pořádek a úklid nedbala a nedbá, dokonce ani před svým prahem. Domovní řád platí také pro ni. Na schůzích kritizuje to, na čem se podílela.  Dílna, společenská místnost, střecha, chodník, kanalizace vše zdokumentováno na foto a konkrétní body jejího "angažmá" byly a jsou uvedeny v dopisech, které obdržela od ředitelky , minulého výboru i současného. Výmluva, že některé záměrně nepřevzala neobstojí, neboť je to její chyba...viz zákon o doručování a je jedno zda to četla či ne. Podstatné je,  zda je to nebo není pravda. (Je to dokladováno a vyfotografováno).

2 zápis_30.9.2005   Opět Vaculovičová, její zásluhou nebyla odsouhlasena oprava kanalizace (i když tekly splašky do sklepa), zvětšení výtahu a jiné...viz bod H   Prý ušetříme...Místo ušetření se nám propadl chodník a je zapotřebí nové hlasování na které jsme čekali 6 a i tak z její strany byly protesty. Přestože opravu doporučili Salajka i předsedkyně Kostelková a pro ni hlasovali. Tak to bývalo se střechou balkony  a j.... Na všem se prodělalo jen proto, že se v minulosti neuvažovalo ekonomicky ani s péčí řádného hospodáře. I drobnosti se jen "flikovaly" , čekalo se a díry se zamaskovaly překližkou. Viz foto.

3 zápis_21.2.2006     Opět upozorněn p. Vaculovič, že nemůže rozhodovat o majetku druhých, že není člen, scůze je pro členy samosprávy. Jeho manželka tím porušuje stanovy viz...

4 zápis_19.9.2006

5 zápis_22.3.2007     O ekonomice, stav FO, Ing.Barnátková, odsouhlasení revitalizace,střecha ....schváleno aby zápis činil výbor,

6 zápis_16.1.2008      Opět nepoučitelný nečlen narušuje čss nevhodnými poznámkami (bod 5), které jsou mu známé a za znalost stanov byl placen. Po několikáté vysvětlováno, co je a co není společný majetek a že svůj majetek si platí každý sám. Jako dítěti ve školce vysvětlováno, že zasahuje do práv členů a včem porušují s manželkou stanovy.

Žádost o nezvýšení plateb kvůli dokončení zateplení (kolaudace leden), info o schválení dotace, schválení předpis evropského společenství o vytápění a šetření s energií, upozornění na odstranění věcí ze společných prostor a zákaz jejich uzamykání ,

7 zápis_8.1.2009     Opět Vaculovič exceluje

8 zápis_28.12.2009     Nebyl zapisovatelkou  (Vaculovičovou) dodán tak, aby mohl být zveřejněn.(v  *.doc  ani v  *.pdf.).Místo zápisu se nachází jen Pozvánka.  Po špatných zkušenostech,  bylo odsouhlaseno (před 4 lety) na čss, že zápis učiní výbor. Vaculovičová si připomínkou vyžádala, že udělá zápis. ...schůze... neplatná. špatný součet, zapsáni i ti co nemohli volit a další chyby. .... nebylo hlasováno o bodě 7  viz  pozvánka (k odsouhlasení způsobu úklidu).  Protože bod 11 z první čss byl již v minulosti odhlasován není třeba o tom  neplodně polemizovat.  Schůze byla svolána k odhlasování způsobu úklidu, buď podle 7a, nebo 7b, nebo 7c. Ne zda se bude či nebude uklízet. ... Z fotografií si připomeňme kdo bojoval o to, aby se nehlasovalo a dělal 5 let různé obstrukce, výsledkem je ještě dnes stálý nepořádek v dílně a společenské místnosti .. klik zde =..\vanoce 2009\Tak zanechano pred  6 lety..JPG......viz mnohá foto dokladující její vztah k společnému majetku i pořádku před svými dveřmi.  klik zde´=..\puvodni vzhled domu\lenosti, neopoust mne.jpg

9 Volební čss 27.4.2010 Vaculovičová odsouhlasila, podepsala a nyní ( v lednu 2011) se dožaduje informací, které 27.4.2010 nechtěla slyšet a s manželem narušovali schůzi. Informace jsou zde na serveru samosprávy, na stránkách SBD, dostala je do schránky v Informačním zpravodaji,  text z něj vylepila do skříňky. Samospráva není od toho, aby členy učila číst a pravopisu. 

1 zápis čss_26.5.2011 Ještě čss ani nezačala a opět snaha Vaculovičové narušovat jednání připomínkami, pramenící z neznalosti stanov. Diskuse je dávána na konec, aby ti co se o problematiku zajímají nebo je jim jasná, mohli odhlasovat a nic neřešící diskusi vynechat. Dožadovala se zápisů v kterých je také uvedeno, jak je to se zapisovatelem. Nehledě k tomu, že ani neví o čem polemizuje. Korunu jednání dal p.Nečlen. Po této čss se výbor rozhodl nadále netrpět takovéto výstupy a projednat vyloučení takovéhoto "člena". Vaculovičová si přivedla takovéhoto qerulanta, dokonce k narušování mu dala několikráte plnou moc.(I když byla neplatná, však dala tím pokyn k takovéto jeho snaza!!)